Tôi là

Hoàng Hoa Trung

Người hoạt động xã hội

Tham gia các hoạt động xã hội từ 2008. Tìm thấy đối tượng Trẻ Vùng Cao thật sự khó khăn và cần được cải thiện cuộc sống. 2012 bắt đầu xây dựng điểm trường đầu tiên. Tới 2018, 08 điểm trường sẽ hoàn thành như một câu truyền cổ tích, thần kì mà có cơ sở.

Gây quỹ 0đ, sáng tạo và độc đáo.

Follow & Subscribe

Instagram

Đứa trẻ này

Những đứa trẻ ở bản cao Điện Biên

Phải học ở trường bản lớp 1, 2 do địa điểm quá xa trung tâm.

Lớp 3, lớp 4, lớp 5 mới được di chuyển về xã học bán trú.

Đứa trẻ này

Những đứa trẻ ở bản cao Điện Biên

Phải học ở trường bản lớp 1, 2 do địa điểm quá xa trung tâm.

Lớp 3, lớp 4, lớp 5 mới được di chuyển về xã học bán trú.

Giảng viên: Hoàng Hoa Trung

Đăng ký sớm vì chỉ có 10 suất!

Photoshop Marketing

DMCA.com Protection Status Blog được bảo vệ bản quyền bởi DMCA.com và copy không để lại nguồn sẽ vi phạm pháp luật và bị google phạt nặng.